Bi-curious

Bi-curious

Een persoon die zichzelf definieert als heteroseksueel, maar openstaat voor andere ervaringen. Omdat seksuele oriëntatie een continuüm is, een schaal, er zijn gradaties en bijna niemand is 100% homo of hetero – zoals Alfred Kingsley zei: ‘De wereld valt niet op te delen in schapen en geiten’.

error: Content is protected !!