Word Gastblogger

Word Gastblogger

Welkom bij onze blog

We willen met onze blogs-sectie een plek bieden voor iedereen waar we een connectie mee voelen en die een connectie met ons voelt. Een plek om verhalen te delen, je mening te geven of van gedachten te wisselen. Een plek om te filosoferen over de wereld van betaald gezelschap.

Inhoud

De verhalen kunnen persoonlijk, grappig, mooi, lief, sexy en sensueel zijn. Ze mogen echter ook kritisch, politiek, provocerend, beschouwend, of zelfs boos zijn. Onze blogs kunnen gaan over high class escort, maar ook over andere vormen van sekswerk.

(Gast-) bloggers

In onze blogsectie zul je bijdragen van huidige en vroegere medewerkers van TCC vinden, maar we nodigen hierbij ook jou uit om je verhaal te delen. Of je nu een klant bent, een escort of medewerker bij The Courtesan Club of anderszins een connectie met ons hebt, we stellen je bijdrage erg op prijs. Voordat we een inzending online zetten, zullen we deze zorgvuldig bekijken om ons ervan te vergewissen dat ze niet beledigend is of iemand ontmaskert.

De bewerking

Voorwaarde aan elk schrijven is dat het betrekking moet hebben op de wereld van de betaalde seks. Indien we het nodig achten, zullen we een tekst hier en daar aanpassen. Wanneer het grotere en/of inhoudelijke wijzigingen betreft, nooit zonder je toestemming.  We hebben enkele richtlijnen opgesteld over het schrijven van een blog, die onze medewerkers je desgevraagd graag sturen.

Veel plezier bij het lezen.

The Courtesan Club

error: Content is protected !!