Prostitutie – de geschiedenis

Prostitutie – de geschiedenis

Prostitutie – de geschiedenis

De bekendste vroege verschijnselen van prostitutie wereldwijd zijn: 

Griekenland

Het Griekse woord voor prostituee is porne (Gr: πόρνη), afgeleid van het werkwoord pernemi (verkopen). Het Engelse woord pornografie, en de kronieken in andere talen, zijn rechtstreeks afgeleid van het Griekse woord pornē (Gr: πόρνη). Vrouwelijke prostituees zouden onafhankelijke en soms invloedrijke vrouwen zijn. Ze moesten onderscheidende jurken dragen en belasting betalen. 

Rome

Prostitutie in het oude Rome was legaal, openbaar en wijdverbreid. Zelfs Romeinse mannen met de hoogste sociale status waren vrij om zich met prostituees van beide seksen in te laten. Dit gebeurde zonder dat dit tot morele afkeuring leidde. Vereiste voor acceptatie was dat men blijk gaf van zelfbeheersing en gematigdheid in de frequentie en het genot van de seks.

India

Een tawaif was een courtisane die zich richtte op de adel van Zuid-Azië, met name in de tijd van het Mughal-rijk. Deze courtisanes dansten, zongen, droegen gedichten voor en vermaakten hun huwelijkskandidaten bij mehfils. Net als de geisha-traditie in Japan was hun voornaamste doel het professioneel vermaken van hun gasten. Hoewel seks incidenteel was, was het contractueel niet verzekerd. De meest populaire of hoogste klasse tawaifs konden vaak kiezen tussen de beste van hun huwelijkskandidaten. Ze droegen bij aan muziek, dans, theater, film en de Urdu-literatuurtraditie.

Zuidoost-Azië

In Zuidoost-Azië kwam prostitutie vooral voor in Singapore, vanwege de actieve havens. Bepaalde districten van Singapore waren speciale bordeeldistricten die door de koloniale overheden werden gesanctioneerd. Toen de koloniale mogendheden de Aziatische landen binnenkwamen, was er een toename van het aantal zeelieden in de havens. Koopvaardijschepen hadden grote bemanningen van mannen aan boord, die het gezelschap van vrouwen dagenlang ontbrak.

Japan

De oiran werden beschouwd als een soort yūjo (遊女) ook wel bekend als een “vrouw van plezier” of prostituee. Onder de oiran werd de tayū (太夫) beschouwd als de hoogste rang van courtisane die alleen beschikbaar is voor de rijkste en hoogst gerangschikte mannen. Om hun klanten te vermaken, beoefende de oiran de kunsten van dans, muziek, poëzie en kalligrafie, evenals seksuele diensten. Het onderwijs werd beschouwd als essentieel voor een verfijnd gesprek. Velen werden beroemdheden van hun tijd buiten de plezierwijken. Hun kunst en mode zetten vaak trends onder rijke vrouwen. De laatst opgenomen oiran was in 1761.

Middeleeuwen

In de Middeleeuwen werd prostitutie vaak aangetroffen in een stedelijke context. Alle vormen van seksuele activiteit buiten het huwelijk werden door de rooms-katholieke kerk als zondig beschouwd. Desalniettemin werd prostitutie getolereerd omdat het de grotere kwaden van verkrachting, sodomie en masturbatie hielp voorkomen. Augustinus van Hippo wordt geciteerd en zegt: “als je de prostitutie uit de samenleving verdrijft, zul je alles op grond van begeerten ontregelen”. De tolerantie van prostitutie was terughoudend, en de kerk drong dan ook aan op hervorming van de prostituees.

Bron: Wikipedia

Prostitutie – de geschiedenis

Welcome to our Bulletin Board. Here you will find fun facts, favorites of all sorts and news feeds. We also welcome new courtesans on this page who have recently joined our club. Feel free to point out news articles or send us fun facts. Of course all posts shall be related to the sex industry.

Recent Posts

error: Content is protected !!