Villamedia

Villamedia

Villamedia

In het blad Ondernemen stelde Esther Meppelink van high class escortservice The Courtesan Club (toen nog Women of the World) dat het in sommige 5-sterren hotels soms lastig is voor callgirls om voorbij de balie te geraken. Dit komt doordat – zo stond in het blad te lezen- het hotelpersoneel vaak zelf escorts bemiddelt. Hotel Okura bestrijdt dit ten zeerste, maar Esther voegde eraan toe dat het hotel zelf daar waarschijnlijk niet eens van op de hoogte is.

Wel of geen Okhoera?

Tekst bij Frans Oremus

De legalisering van de seksbranche is mislukt

Dat is de strekking van een interview in opinieblad ‘Ondernemen’ deze zomer met voorzitter Esther Meppelink van de VER. Eén citaat uit de mond van Meppelink in het doorgaans deftige huisorgaan van MKB-Nederland schoot Hotel Okura Amsterdam in het verkeerde keelgat. “Zelfs gerenommeerde hotels als Krasnapolsky en Okura houden legale escortdames bij de balie af, omdat zij over eigen escortdiensten beschikken,” zei Meppelink. “Zonder vergunning.”

Maar, zo liet advocaat Margot Span namens Okura weten aan hoofdredacteur André Vermeulen van ‘Ondernemen’, Okura hééft helemaal geen eigen escortdienst. Laat staan illegaal. Span dreigde het blad met een kort geding wegens reputatieschade voor de ‘absolute onzin’ die het verspreidt. Tenzij in het volgende nummer wordt gerectificeerd en verontschuldigd.

Dat ging ‘Ondernemen’ te ver en stelde hierop zelf een berichtje op met de kop: ‘Geen escortservice in Okura’. Oei! Dit maakt de schade nog groter, moet de advocaat hebben gedacht. Ze schrijft ‘Ondernemen’ dat dit bericht haar cliënt ‘van de wal in de sloot’ helpt. Zij eist een andere tekst. Vermeulen is bereid het kopje te laten vervallen. Voor het overige houdt hij grotendeels vast aan zijn eigen tekst. Meppelink zegt ook afstand te nemen van haar uitspraken in het artikel.

Hoe dat zo, en heeft Okura nu wel of geen escortservice?

Meppelink: “Er is wel degelijk sprake geweest van het verlenen van escortservice, ondersteund door personeelsleden van het hotel. Maar het management van Okura was hier mogelijk niet van op de hoogte.”

In een reactie zegt Okura-advocaat Span: “Ook dit slaat weer nergens op. Niet zo sterk van mevrouw Meppelink om eerst toe te geven dat haar uitspraken niet kloppen en vervolgens hetzelfde te zeggen. Meppelink kan een nieuwe sommatiebrief tegemoet zien.”

 

error: Content is protected !!